สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว
เลขที่ 117 หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130
โทรศัพท์ : 
053-980001  โทรสาร 053-980001 ต่อ 112  E-mail : admin@laoyao.go.th
Powered By WNT.CO.TH